Centro Cultural Airiños da nosa Galicia

SANTA COLOMA DE GRAMENET

NOTICIAS

FESTA XXXVII ANIVERSARIO “AIRIÑOS DA NOSA GALICIA”

cartel virtual gal

 

Saúdos das autoridades:

Xosé Canosa, Presidente do Centro

Miguel Santalices, Presidente do Parlamento de Galicia

Núria Parlon, Alcaldesa do Concello de Santa Coloma de Gramenet

 

 

 

Este ano Airiños celebra a Festa do seu 37 aniversario, os días 1, 2, 3 de maio.

Dadas as circunstancias actuais, este ano non podemos celebrar de forma habitual a nosa Festa, pero tentaremos ofrecer unhas pinceladas de forma virtual a través das redes sociais para conmemorar este 37 aniversario e achegar a todos os socios e amigos que ven seguro que estas datas nos fan lembrar a todos, eses bos intres que todos xuntos ano tras ano pasamos no Parc de Europa de Sta. Coloma de Gramenet.

Son tempos difíciles e convulsos nos que temos que mostrar a nosa mellor maneira de comprensión e solidadaridade, ante esta pandemia sobrevida e que non ten precedentes, por tanto, é agora cando debemos mostrar esa meirande responsabilidade, e focalizar toda a nosa enerxía en positividade e optimismo, non debemos contaxiarnos da infosificación (exceso de información) que en moitos casos iniben os nosos pensamentos, todos xuntos sairemos máis fortes de esta situación. Por iso dende Airiños, queremos nestas datas tan importantes para todos nós, facervos participes nesta Festa do 37 aniversario e intre actuar con vós as nosas actividades.

Podedes acceder. A través de Facebook, Instagram e Twiteer.

Dende Airiños os mellores desexos para todos.

 

En nome de Airiños da Nosa Galicia, Xosé Canosa quere manifestar que os momentos que estamos vivindo son difíciles e desexa ás persoas enfermas unha pronta recuperación e a todos e todas que perderon algún familiar ou amigo, darlles o noso máis sentido pésame, o sentimos moito.
A o resto dicirlles que sigan os consellos da autoridade Sanitaria do COBID19 que xuntos venceremos o virus e que sairemos reforzados, con novos valores e recuperando outros moitos que tiñamos esquecidos.
Saúde, moita forza e enerxía positiva, nunca vos esquezades de sorrir a vida.

 

 

 

___________________________________________________

 

Este año Airiños celebra la Fiesta de su 37 aniversario, los días 1, 2, 3 de mayo.

Dadas las circunstancias actuales, este año no podemos celebrar de forma habitual nuestra Fiesta, pero intentaremos ofrecer unas pinceladas de forma virtual a través de las redes sociales para conmemorar este 37 aniversario y hacer llegar a todos los socios y amigos que bien seguro que estas fechas nos fan recordar a todos, eses buenos momentos que todos juntos año tras año pasamos en el Parc de Europa de Sta. Coloma de Gramenet.

Son tiempos difíciles y convulsos en los que tenemos que mostrar nuestra mejor manera de comprensión y solidadaridad, ante esta pandemia sobrevenida y que no tiene precedentes, por tanto, es ahora cuando debemos mostrar nuestra mayor responsabilidad, y focalizar toda nuestra energía en positividad y optimismo, no debemos contagiarnos da infosificación (exceso de información) que en muchos casos inhiben nuestros pensamientos, todos juntos saldremos más fuertes de esta situación. Por eso desde Airiños, queremos en estas fechas tan importantes para todos nosotros, haceros participes en esta Fiesta del 37 aniversario e inter actuar con vosotros nuestras actividades.

Puedes acceder a través de: Facebook, Instagram y Twiteer.

Desde Airiños nuestros mejores deseos para todos.

En nombre Airiños da Nosa Galicia Xose Canosa quiere manifestar que los momentos que estamos viviendo son difíciles y desea a las personas enfermas una pronta recuperación y a las que han perdido algún familiar o amigo,darles nuestro mas sentido pesame,lo sentimos mucho.
Al resto decirles que sigan los consejos de la autoridad Sanitaria del COBID19 que juntos venceremos al virus y que saldremos reforzados,con nuevos valores y recuperando otros muchos que teníamos olvidados.
Salud,mucha fuerza y energía positiva y nunca os olvidéis de sonreír a la vida.

 

 

Canal de YouTube de Airiños

Twitter: @santapomba

Instagram: @airinos1983

Facebook: Airiños da nosa Galicia

Flickr: Albums de fotos

 

portada2020

 

Grazas a vososotros e vosotras conseguimos chegar a mais de 450 familias de Santa Coloma

entregaalimentos03

Agradecer ante todo a colaboración e a facilidade que nos deu para a distribucion dos alimentos a nosa Alcaldesa Nuria Parlon imaxe da solidariedade e á fronte dun Concello Solidario e próximo aos seus vecinños e veciñas non só nestes momentos de crises.
Dicirvos que ao fala coa  Tenente de Alcaldesa Responsable da área Barbara Ferrer ademais de agradecernos a entrega por certo, nuns momentos en que o banco de alimentos necesita roponer os seus stocks,coméntonos que coa nosa aportacion imos chegar a máis de 450 familias da nosa cidade.
Creo que é moi importante que todos os que colaborastes nesta campaña sepais que chegamos aos fogares de nosos veciños e veciñas máis vulnerables (que o están pasando mal).
Grazas e lembrarvos que no próximo Musical Solidario imos tentar bater o récord de recollida de alimentos e volver demostrar o solidarios e solidarias que somos.
Grazas a tod@s
E lembrar:
QUEDARVOS NA CASA
MOITA FORZA E ENERXÍA POSITIVA
SORRIR Á VIDA
E SAÚDE MOITA SAÚDE
Como di o lema da nosa Campaña Solidaria:
Hoxe por ti e mañá....
Moitas grazas

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

GRACIAS A VOSOTROS HEMOS CONSEGUIDO LLEGAR A MAS DE 450 FAMILIAS DE STA COLOMA
Agradecer ante todo la colaboración y la facilidad que nos ha dado para la distribucion de los alimentos nuestra Alcaldesa Nuria Parlon imagen de la solidaridad y al frente de un Ayuntamiento Solidario y cercano a sus vecinos y vecinas no sólo en estos momentos de crisis.
Deciros que al habla con  la Teniente de Alcaldesa Responsable del Área Barbara Ferrer además de agradecernos la entrega por cierto, en unos momentos en que el banco de alimentos necesita roponer sus stocks,nos comento que con nuestra aportacion vamos a llegar a más de 450 familias de nuestra ciudad.
Creo que es muy importante que todos los que habéis colaborado en esta campaña sepais que hemos llegado a los hogares de nuestros vecinos y vecinas más vulnerables (que lo están pasando mal).
Gracias y recordaros que en el próximo Musical Solidario vamos a intentar batir el récord de recogida de alimentos y volver a demostrar lo solidarios y solidarias que somos.
Gracias a tod@s
Y recordar:
QUEDAROS EN CASA
MUCHA FUERZA Y ENERGÍA POSITIVA
SONREÍR A LA VIDA
Y SALUD MUCHA SALUD
Como dice el lema de nuestra Campaña Solidaria:
Hoy por ti y mañana....
Muchas gracias

Copyright © 2015. All Rights Reserved.