NOTICIAS

OITAVA CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE MANTAS

cartel

 

PARA COMBATER A POBREZA    ENERXETICA
AIRIÑOS DÁ NOSA GALICIA
COMEZA A SUA OITAVA CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE MANTAS


Como cada ano por estas datas  Airiños dá Nosa Galicia comeza a súa campaña de recollida de Mantas.
Un acto solidario para cos nosos vecin@s aos que a subida enerxética condena a un longo e frío inverno.
Monsen Agusti Viñas amigo do Centro sera como cada ano o encargado de facer chegar as Mantas  ás familias con menos recursos da cidade e unha vez cubertas as nosas necesidades e baixo o seu criterio faranse chegar a outras entidades que prestan axuda desinteresada a persoas que a necesitan.
Esperamos como cada ano poder contar coa vosa axuda,entregando a manta nos
🔴PUNTOS DE RECOLLIDA  repartidos por comercios,entidades, asociacións,etc da cidade ou
no noso local Social:
Airiños dá Nosa Galicia
C/Pompeu Fabra n°44 baixo
Ou chamando aos teléfonos de recollida:
☎️: 93 386 39 40

📞: 618 570 033

 

SE SOLIDARIO TRAENOS A TUA MANTA

Hoxe por ti e mañá.....

 

 

 

__________________________________________

 

 

PARA COMBATIR LA POBREZA    ENERGETICA
AIRIÑOS DA NOSA GALICIA
COMIENZA SU OCTAVA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MANTAS


Como cada año por estas fechas  Airiños da Nosa Galicia comienza su campaña de recogida de Mantas.
Un acto solidario para con nuestros vecin@s a los que la subida energética condena a un largo y frío invierno.
Monsen Agusti Viñas amigo del Centro sera como cada año el encargado de hacer llegar las Mantas  a las familias con menos recursos de la ciudad y una vez cubiertas nuestras necesidades y bajo su criterio se harán llegar a otras entidades que prestan ayuda desinteresada a personas que la necesitan.
Esperamos como cada año poder contar con vuestra ayuda,entregando la manta en
los 🔴 PUNTOS DE  RECOGIDA repartidos por comercios,entidades, asociaciones,etc de la ciudad o
en nuestro local Social:
Airiños da Nosa Galicia
C/Pompeu Fabra n°44 bajo
O llamando a los teléfonos de recogida:
☎️: 93 386 39 40

📞: 618 570 033

 

SE SOLIDARIO TRAENOS TU MANTA

Hoy por ti y mañana.....